Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

Κεραμική κούπα με μαγικό τετράγωνο

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Ενα μαγικό τετράγωνο στην πιό απλή μορφή του αποτελείται από τους αριθμούς ένα έως εννέα τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο ώστε κάθετα, οριζόντια και διαγώνια το άθροισμα να δίνει τον αριθμό 15.

Δεν υπάρχουν σχόλια: