Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

talismans

1. μικρό βιβλίο-φυλαχτό από καλάμι, σπάγγο από κάνναβη και χαρτί φιαγμένο στο χέρι με αραβική γραφή.
2. φλοιός ρίζας με σπάγγο και αραβική γραφή.

1. petit livre-amulette fait de roseau, fil de chanvre et du papier fait main à l'écriture arabe.
2. écorce de racine au chanvre et à l'écriture arabe.

Δεν υπάρχουν σχόλια: