Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ecritures archaiques a la librairie millefeuillele voyage dans le temps se prepare 
au moyen du calame et de l'encre


et au moment propice on plonge de l'univers phenicien 


 a la poesie eolienne de sappho
                                                  

atelier organise par la Librairie Millefeuilles et l'association Lesgensde la Fontaine
a la ville d'Altkirch en Alsace. 

http://librairie-altkirch.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: