Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

όταν οι κήποι φιλοσοφούν


πεδίο του άρεως, αθήνα, μάιος 2011