Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

le 15 juillet prochainbois, papier, calame, tissus, feuilles d'eucalyptus, elements metaliques, elements en terre cuite, plume, encres, gouaches et coupures de presse.

Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

Εικόνες από μια έκθεση

ΟΖΜΟΖ, τελευταία εβδομάδα.