Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2007

Τις πιό όμορφες ευχές μου για το νέο χρόνο!


mes plus belles voeux pour l' annee qui vient!

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007

coupe magique avec bedouh

Coupe magique avec bedouh, piece faisant partie de l' exposition" al-khatt, l' ecriture magique".

4 9 2
3 5 7
8 1 6
Le mot "bedouh" a donne lieu a des tres savants calculs numerologiques a vertue magico-talismanique:
B-baqui-eternel,
D-dayam-durable,
W-wadoud-aimant,
H-halim-bienveillant, misericordieux.
Les quatre lettres initiales font partie d'adjectifs-noms d'Allah.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007

Κεραμική κούπα με μαγικό τετράγωνο

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Ενα μαγικό τετράγωνο στην πιό απλή μορφή του αποτελείται από τους αριθμούς ένα έως εννέα τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο ώστε κάθετα, οριζόντια και διαγώνια το άθροισμα να δίνει τον αριθμό 15.