Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008

φλοιοί δέντρου με την γραφή βάιEcorces d'arbre aux inscriptions vai.

ِΑπό την έκθεση Αλ-χαττ η μαγική γραφή που παρουσιάζεται
στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης μέχρι τις 9 Μαρτίου.

Une piece de l'exposition al-khatt, l'ecriture magique, qui se presente au Musee d' Art Islamique d'Athenes jusqu'au 9 Mars.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008